Tìm theo hãng

Cáp mạng và phụ kiện

Tìm thấy 699 sản phẩm
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0020
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0020
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối ST Single-Mode ROSENBERGER CPA1-111-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA2-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối SC Single-Mode ROSENBERGER CPA1-211-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối LC Single-Mode ROSENBERGER CPA2-311-12
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-15
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-15
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 6 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-15
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-11
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-11
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 12 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-11
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-12
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-12
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hộp đấu nối sợi quang 24 khớp nối FC Multi-Mode OM3/OM4 ROSENBERGER CPA1-511-12
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT6A UTP (CP31-171-24)
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT6A UTP (CP31-171-24)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm mạng Rosenberger, UTP, CAT.6A, T568A/T568B, RJ45, màu trắng ngà, 180°.
Ổ cắm mạng ROSENBERGER thoại RJ11 (CP31-411-24)
Ổ cắm mạng ROSENBERGER thoại RJ11 (CP31-411-24)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm mạng Rosenberger thoại, RJ11, màu trắng ngà, 180°.
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT6 UTP (CP31-131-24-S)
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT6 UTP (CP31-131-24-S)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm mạng Cat.6 UTP 180°.Loại cổng hỗ trợ: RJ45 Cat6.Tiêu chuẩn: T568A/T568B.Màu sắc: Màu trắng ngà.
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT6 UTP (CP31-131-24)
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT6 UTP (CP31-131-24)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm mạng Cat.6 UTP 180°.Loại cổng hỗ trợ: RJ45 Cat5e.Tiêu chuẩn: T568A/T568B.Màu sắc: Màu trắng ngà.
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT5E UTP (CP31-121-24)
Ổ cắm mạng ROSENBERGER CAT5E UTP (CP31-121-24)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ổ cắm mạng Cat.5E UTP 180°.Loại cổng hỗ trợ: RJ45 Cat5e.Tiêu chuẩn: T568A/T568B.Màu sắc: Màu trắng ngà
Cáp mạng ROSENBERGER CAT6A 4 đôi UTP Indoor (CP11-171-12)
Cáp mạng ROSENBERGER CAT6A 4 đôi UTP Indoor (CP11-171-12)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng Rosenberger, UTP Indoor, CAT.6A, 4 đôi, CM PVC LAN CABLE, 23 AWG, Solid, màu xám, 305m.Số cặp dây: 4.Chất liệu: Đồng nguyên chất.Kích thước dây dẫn: 23AWG.Vỏ cáp: CM PVC.Màu sắc: Màu xám.Quy cách: 305 m/box.
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368