Tìm theo hãng

Cáp mạng và phụ kiện

Tìm thấy 714 sản phẩm
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCAUU301PVG3 (305m/Drum, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCAUU301PVG3 (305m/Drum, PVC, Grey)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCAUU301PVG3 (305m/Drum, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCAVV38PVG3 (305m/Box, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCAVV38PVG3 (305m/Box, PVC, Grey)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCAVV38PVG3 (305m/Box, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCTUU32PVG3 (305m/Box, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCTUU32PVG3 (305m/Box, PVC, Grey)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCTUU32PVG3 (305m/Box, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCTCC31PVG3 (305 m/Box, PVC, Grey)
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCTCC31PVG3 (305 m/Box, PVC, Grey)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng VIVANCO CAT3 U/UTP VCCTCC31PVG3 (305 m/Box, PVC, Grey)
Dây nhảy Patch cord Cat6A U/UTP PVC 3m Norden 127-K1103X
Dây nhảy Patch cord Cat6A U/UTP PVC 3m Norden 127-K1103X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy Patch cord Cat6A U/UTP PVC 3m Norden 127-K1103X
Dây nhảy Patch cord Cat6A U/UTP PVC 2m Norden 127-K1102X
Dây nhảy Patch cord Cat6A U/UTP PVC 2m Norden 127-K1102X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy Patch cord Cat6A U/UTP PVC 2m Norden 127-K1102X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 5m Norden 127-M1105X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 5m Norden 127-M1105X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 5m Norden 127-M1105X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 3m Norden 127-M1103X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 3m Norden 127-M1103X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 3m Norden 127-M1103X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 2m Norden 127-M1102X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 2m Norden 127-M1102X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 2m Norden 127-M1102X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 1m Norden 127-M1101X
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 1m Norden 127-M1101X
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy Patch cord Cat6 U/UTP PVC 1m Norden 127-M1101X
Thanh quản lý cáp 1U có nắp che Norden 1335-M201R1
Thanh quản lý cáp 1U có nắp che Norden 1335-M201R1
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Thanh quản lý cáp 1U có nắp che Norden 1335-M201R1
Mặt nạ 2 cổng Norden 124-15102WH
Mặt nạ 2 cổng Norden 124-15102WH
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mặt nạ 2 cổng Norden 124-15102WH
Patch Panel 24 port Norden 121-01P18124B
Patch Panel 24 port Norden 121-01P18124B
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Patch Panel 24 port Norden 121-01P18124B
Hạt mạng Cat6 UTP RJ45 Norden 128-31CL
Hạt mạng Cat6 UTP RJ45 Norden 128-31CL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hạt mạng Cat6 UTP RJ45 Norden 128-31CL
Modular jack Cat6A UTP Norden 122-41P180BL
Modular jack Cat6A UTP Norden 122-41P180BL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular jack Cat6A UTP Norden 122-41P180BL
Modular jack Cat6 UTP Norden 122-33P180BL
Modular jack Cat6 UTP Norden 122-33P180BL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Modular jack Cat6 UTP Norden 122-33P180BL
Cáp mạng Cat6A U/UTP Norden 114-40001104BL
Cáp mạng Cat6A U/UTP Norden 114-40001104BL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng Cat6A U/UTP Norden 114-40001104BL
Cáp mạng Cat6 U/UTP Norden 113-40001104BL
Cáp mạng Cat6 U/UTP Norden 113-40001104BL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng Cat6 U/UTP Norden 113-40001104BL
Cáp mạng Cat5e U/UTP Norden 112-40001104BL
Cáp mạng Cat5e U/UTP Norden 112-40001104BL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cáp mạng Cat5e U/UTP Norden 112-40001104BL
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Single mode ST-LC ROSENBERGER 98CS23114M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-ST ROSENBERGER 98CG23511M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-SC ROSENBERGER 98CG23522M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 ST-SC ROSENBERGER 98CG23512M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 LC-LC ROSENBERGER 98CG23544M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây nhảy quang Multi Mode OM3 SC-LC ROSENBERGER 98CG23524M0030
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0010
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90144M0020
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0010
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Single-Mode OS2 ROSENBERGER 98CS90122M0020
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0010
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail LC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90544M0020
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Fiber Optic Pigtail SC Multi-Mode OM3 ROSENBERGER 98CG90522M0010
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368