Tìm theo hãng

Khóa cửa Điện tử-Điện từ

Tìm thấy 129 sản phẩm
Khóa chốt rơi điện từ elock-B100
Khóa chốt rơi điện từ elock-B100
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt rơi điện từ elock-B100
Khóa Chốt Điện YB-100N(LED) -5P
Khóa Chốt Điện YB-100N(LED) -5P
- Giá bán: 850.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khoá chốt điện, có điện thì chốt : Điện áp : 12VDC Door status output, timer 0,3,6,9sLed đỏ : khóa, xanh : không khóaKích thước ( dài x rộng x cao )mmthân khoá 205 x 35 x 36.5 lỗ chốt 90 x 25 x 2
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280U
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280U
- Giá bán: 195.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280U
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280ZL
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280ZL
- Giá bán: 495.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco LMB-280ZL
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PU
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PU
- Giá bán: 169.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PU
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PZ
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PZ
- Giá bán: 247.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PZ
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PL
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PL
- Giá bán: 185.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Giá đỡ cho khóa điện từ ZKTeco AL-180PL
Khóa chốt điện cho tủ đồ ZKTeco AL-400
Khóa chốt điện cho tủ đồ ZKTeco AL-400
- Giá bán: 390.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt điện cho tủ đồ ZKTeco AL-400
Khóa chốt thả ZKTeco AL-300
Khóa chốt thả ZKTeco AL-300
- Giá bán: 1.118.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco AL-300
Khóa chốt thả ZKTeco AL-100
Khóa chốt thả ZKTeco AL-100
- Giá bán: 795.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa chốt thả ZKTeco AL-100
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5005
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5005
- Giá bán: 1.898.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5005
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5002
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5002
- Giá bán: 1.833.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-5002
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3505
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3505
- Giá bán: 949.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3505
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3502
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3502
- Giá bán: 885.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-3502
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1805
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1805
- Giá bán: 689.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1805
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1802
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1802
- Giá bán: 625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco LM-1802
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500D(LED)
- Giá bán: 4.914.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500(LED)
- Giá bán: 2.496.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-500(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350D(LED)
- Giá bán: 2.249.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350(LED)
- Giá bán: 1.131.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-350(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280D(LED)
- Giá bán: 1.937.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280D(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280(LED)
- Giá bán: 975.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-280(LED)
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180D
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180D
- Giá bán: 1.430.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180D
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180M
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180M
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180M
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa nam châm điện từ ZKTeco AL-180
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-133NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-133NC
- Giá bán: 1.118.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-133NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NC
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NO
- Giá bán: 715.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-132NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NC
- Giá bán: 585.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NO
- Giá bán: 585.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-131NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NC
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NC
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NO
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NO
- Giá bán: 520.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khóa lẫy điện ZKTeco AL-130NO
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368