Tìm theo hãng

Nguồn lưu điện UPS EATON

Tìm thấy 34 sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX8KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX8KiRT
- Giá bán: 80.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX8KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
- Giá bán: 54.050.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT
- Giá bán: 48.300.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX5KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E 3000VA Tower (9103-83968)
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E 3000VA Tower (9103-83968)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E 3000VA Tower (9103-83968)
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E 1000VA Tower (9103-53904)
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E 1000VA Tower (9103-53904)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E 1000VA Tower (9103-53904)
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E 2000i USB (9C00-83004)
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E 2000i USB (9C00-83004)
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E 2000i USB (9C00-83004)
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX11KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX11KiRT
- Giá bán: 65.435.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX11KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX8KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX8KiRT
- Giá bán: 54.429.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX8KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX6KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX6KiRT
- Giá bán: 47.735.500đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX6KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX5KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX5KiRT
- Giá bán: 44.505.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9SX5KiRT
Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U
Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U
- Giá bán: 14.950.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM72RT2U
Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT
Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT
- Giá bán: 11.615.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ ắc quy ngoài EATON 5PXEBM48RT
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U
- Giá bán: 11.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX3000iRT2U
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT
- Giá bán: 23.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX2200iRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT
- Giá bán: 17.250.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5PX1500iRT
Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72
Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Battery mở rộng cho UPS 9E3000i EATON 9EEBM72
Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480
Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Battery mở rộng cho UPS 9E15Ki/ 9E20Ki EATON 9EEBM480
Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240
Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Battery mở rộng cho UPS 9E10Ki EATON 9EEBM240
Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180
Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Battery mở rộng cho UPS 9E6Ki EATON 9EEBM180
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki
- Giá bán: 115.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E20Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki
- Giá bán: 109.250.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E15Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki
- Giá bán: 57.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E10Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E6Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E6Ki
- Giá bán: 42.688.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E6Ki
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000IXL
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000IXL
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000IXL
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000I
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000I
- Giá bán: 15.069.600đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E3000I
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E2000I
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E2000I
- Giá bán: 11.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E2000I
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E1000I
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E1000I
- Giá bán: 7.130.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9E1000I
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E2000iUSBC
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E2000iUSBC
- Giá bán: 4.037.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E2000iUSBC
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC
- Giá bán: 4.025.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1500iUSBC
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSB
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSB
- Giá bán: 3.335.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E1100iUSB
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5E650iUSBC
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI
- Giá bán: 3.627.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L1200UNI
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L850UNI
- Giá bán: 1.755.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công suất: 850VA/480W.Công nghệ: Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR).Dải điện áp đầu vào: 160-290V.Điện áp đầu ra: 230V.Tần số: 50/60Hz (tự động nhận).Kết nối PC qua cổng USB.Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower.Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu.Ổ cắm: 02 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal.Dây cắm nguồn vào đầu nối sẵn UPS.Thời gian lưu điện: 20 phút cho 1 PC và 6 phút cho 2 PC.Kích thước (sâu x cao x rộng): 278 x 100 x 140 mm.
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI
Nguồn lưu điện UPS EATON 5L650UNI
- Giá bán: 1.040.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công suất: 650VA/360W.Công nghệ: Line Interactive với tính năng tự động ổn áp (AVR).Dải điện áp đầu vào: 160-290V.Điện áp đầu ra: 230V.Tần số: 50/60Hz (tự động nhận).Kết nối PC qua cổng USB.Phần mềm giám sát (miễn phí) Winpower.Cổng bảo vệ xung sét đường dữ liệu.Ổ cắm: 02 ổ cắm đầu ra chuẩn Universal.Dây cắm nguồn vào đầu nối sẵn UPS.Thời gian lưu điện: 16 phút cho 1 PC và 5 phút cho 2 PC.Kích thước (sâu x cao x rộng): 278 x 100 x 140 mm.
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368