Tìm theo hãng

Nguồn lưu điện UPS EATON

Tìm thấy 64 sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P80KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P80KL33
- Giá bán: 336.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P80KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P60KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P60KL33
- Giá bán: 272.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P60KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40KL33
- Giá bán: 173.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40K33
- Giá bán: 258.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P40K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30KL33
- Giá bán: 149.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30K33
- Giá bán: 225.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-P30K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL33
- Giá bán: 104.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K33
- Giá bán: 149.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL33
- Giá bán: 102.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K33
- Giá bán: 146.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33
- Giá bán: 78.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33
- Giá bán: 960.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K33
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11
- Giá bán: 185.760.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11
- Giá bán: 248.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-30K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11
- Giá bán: 140.090.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11
- Giá bán: 167.400.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-20K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11
- Giá bán: 134.680.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11
- Giá bán: 152.000.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-15K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11
- Giá bán: 95.910.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KL11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11
- Giá bán: 103.303.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10K11
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P10KRT
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P6KRT
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P6KRT
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ lưu điện UPS MARUSON ULT-P6KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT
- Giá bán: 81.750.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-10KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT
- Giá bán: 64.550.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-6KRT
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME
- Giá bán: 18.360.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-3KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME
- Giá bán: 14.160.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-2KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME
- Giá bán: 9.480.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-1KRTGME
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K
- Giá bán: 47.850.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W10K
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K
- Giá bán: 39.940.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS MARUSON ULT-W6K
Bộ lưu điện Eaton Line Interactive 5E Gen2 5E2200UI-EA
Bộ lưu điện Eaton Line Interactive 5E Gen2 5E2200UI-EA
- Giá bán: 4.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công suất: 2200VA/ 1200WThời gian lưu tối đa: - Thời gian lưu điện: 52 phút cho 01 PC, 32 phút cho 02 PC, 17 phút cho 03 PCCổng giao tiếp: Kết nối PC qua cổng USB
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX8KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX8KiRT
- Giá bán: 80.500.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX8KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
- Giá bán: 54.050.000đ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nguồn lưu điện UPS EATON 9PX6KiRT
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368