Tìm theo hãng

Máy chấm công Ronald Jack

Tìm thấy 95 sản phẩm
Máy chấm công lòng bàn tay và vân tay RONALD JACK GT810
Máy chấm công lòng bàn tay và vân tay RONALD JACK GT810
- Giá bán: 4.320.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công lòng bàn tay và vân tay RONALD JACK GT810
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào RONALD JACK S810
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào RONALD JACK S810
- Giá bán: 4.560.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào RONALD JACK S810
Máy chấm công vân tay RONALD JACK X939C
Máy chấm công vân tay RONALD JACK X939C
- Giá bán: 3.360.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay RONALD JACK X939C
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK Iface 703
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK Iface 703
- Giá bán: 9.276.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK Iface 703
Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK FA3000
Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK FA3000
- Giá bán: 3.780.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK FA3000
Máy chấm công khuôn mặt, vân tay RONALD JACK FA-210
Máy chấm công khuôn mặt, vân tay RONALD JACK FA-210
- Giá bán: 4.375.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt, vân tay RONALD JACK FA-210
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800
- Giá bán: 7.800.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 800
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK UFACE 800
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK UFACE 800
- Giá bán: 8.160.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK UFACE 800
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK Iface 602
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK Iface 602
- Giá bán: 6.996.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK Iface 602
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 402
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 402
- Giá bán: 6.996.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 402
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 400
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 400
- Giá bán: 7.200.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 400
Máy chấm công khuôn mặt, vân tay và lòng bàn tay RONALD JACK UFACE302-P
Máy chấm công khuôn mặt, vân tay và lòng bàn tay RONALD JACK UFACE302-P
- Giá bán: 7.800.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt, vân tay và lòng bàn tay RONALD JACK UFACE302-P
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 302
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 302
- Giá bán: 6.960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 302
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 05
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 05
- Giá bán: 6.960.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK IFACE 05
Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK VF600
Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK VF600
- Giá bán: 5.580.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và thẻ cảm ứng RONALD JACK VF600
Máy chấm công vân tay và khuôn mặt RONALD JACK MB20VL
Máy chấm công vân tay và khuôn mặt RONALD JACK MB20VL
- Giá bán: 2.625.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và khuôn mặt RONALD JACK MB20VL
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK MB300
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK MB300
- Giá bán: 4.650.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công khuôn mặt và vân tay RONALD JACK MB300
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3200
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3200
- Giá bán: 2.508.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK 3200
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 360
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 360
- Giá bán: 5.340.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 360
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 260
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 260
- Giá bán: 5.460.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 260
Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và pin lưu điện RONALD JACK iCLOCK4000-G
Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và pin lưu điện RONALD JACK iCLOCK4000-G
- Giá bán: 3.360.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay, thẻ cảm ứng và pin lưu điện RONALD JACK iCLOCK4000-G
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 680
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 680
- Giá bán: 8.640.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 680
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 660
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 660
- Giá bán: 7.335.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK ICLOCK 660
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X958A
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X958A
- Giá bán: 4.080.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK X958A
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT500
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT500
- Giá bán: 5.340.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT500
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900H
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900H
- Giá bán: 10.800.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900H
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900
- Giá bán: 9.000.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK TFT 900
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack TFT 600
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack TFT 600
- Giá bán: 6.240.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng kiểm soát cửa ra vào Ronald Jack TFT 600
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt đo thân nhiệt RONALD JACK FACEPRO1-TD
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt đo thân nhiệt RONALD JACK FACEPRO1-TD
- Giá bán: 19.200.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt đo thân nhiệt RONALD JACK FACEPRO1-TD
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt và vân tay RONALD JACK FACEPRO1-P
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt và vân tay RONALD JACK FACEPRO1-P
- Giá bán: 8.280.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công và kiểm soát cửa bằng khuôn mặt và vân tay RONALD JACK FACEPRO1-P
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ3500
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ3500
- Giá bán: 2.772.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK RJ3500
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK P5
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK P5
- Giá bán: 2.005.000đ
- Bảo hành: 12 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công vân tay và thẻ cảm ứng RONALD JACK P5
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368