Tìm theo hãng

Máy chấm công Suprema

Tìm thấy 70 sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation
Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kiểm soát cửa ra vào SUPREMA CoreStation
Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC
Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công SUPREMA D-Station DSMW-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-Station DSM-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-Station DSM-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-Station DSM-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA Biostation-T2 BST2MW-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA Biostation-T2 BST2MW-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA Biostation-T2 BST2MW-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2M-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2M-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2M-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPREMA Biostation-T2 BST2RW-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPREMA Biostation-T2 BST2RW-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay, thẻ và kết nối WIFI SUPREMA Biostation-T2 BST2RW-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2R-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2R-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA Biostation-T2 BST2R-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA FaceStation FSMW
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA FaceStation FSMW
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, thẻ và kết nối Wifi SUPREMA FaceStation FSMW
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA FaceStation FSM
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA FaceStation FSM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA FaceStation FSM
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPREMA Biostation BSRW-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPREMA Biostation BSRW-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, thẻ và kết nối Wireless SUPREMA Biostation BSRW-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA BIOSTATION BSTW-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA BIOSTATION BSTW-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay, kết nối Wireless SUPREMA BIOSTATION BSTW-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry W-BEWM-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry W-BEWM-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA Bioentry W-BEWM-OC
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSM
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSM
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSE
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt và thẻ cảm ứng SUPREMA X-Station XSE
Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM
Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy kiểm soát cửa ra vào và chấm công SUPREMA XPASS-SLIM
Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O
Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ giao tiếp điều khiển SUPREMA SECURE I/O
Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI
Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ lấy mẫu vân tay SUPREMA BIOMINI
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-10
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-D
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy kiểm tra vân tay thực SUPREMA REALSCAN-S
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-STATION
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-STATION
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công nhận dạng khuôn mặt, vân tay và thẻ SUPREMA D-STATION
Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM SUPREMA Biostation L2 BSL2-OE
Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM SUPREMA Biostation L2 BSL2-OE
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy kiểm soát cửa và chấm công vân tay + thẻ EM SUPREMA Biostation L2 BSL2-OE
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSH-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và thẻ SUPREMA BioStation BSM-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSR-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSR-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioStation BSR-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và vân tay SUPREMA BioStation BST-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và vân tay SUPREMA BioStation BST-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa ra vào và vân tay SUPREMA BioStation BST-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPH-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPH-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPH-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPM-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPM-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPM-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPL-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPL-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa, vân tay và thẻ SUPREMA BioEntry Plus BEPL-OC
Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC
Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công SUPREMA BioLite NET BLN-OC
Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC
Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công và kiểm soát cửa ra vào, vân tay, thẻ và PIN CODE SUPREMA BioLite NET BLR-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và PIN SUPREMA BioLite Solo BLS-OC
Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và PIN SUPREMA BioLite Solo BLS-OC
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Máy chấm công kiểm soát cửa vân tay và PIN SUPREMA BioLite Solo BLS-OC
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0904937368
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CST VIỆT NAM

ADD : Số 14 Ngõ 138/245 Định Công – Phường Định Công - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại: 024.85872879 - Fax: (+84.4) 35641453

Email: sales@cameraquansatcctv.com.vn

http://cameraquansatcctv.com.vn

HotLine : 024.85872879 / 0904937368


Chat hỗ trợ
Chat ngay
0904937368